Tydningen
Grafisk formgivning
​​​​Design av omslag samt inlaga för Tydningen. Tydningen är en litteraturtidskrift med redaktion i Uppsala och Stockholm. Tidskriften utkommer med två dubbelnummer om året.
Back to Top